วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

คำขวัญวันครู ประจำปี 2554

เทิดพระเกียรติทั่วหล้า
บูชาครูของแผ่นดิน
ภูมินทร์ภูมิพล

โดยผู้ชนะเลิศ นางกนกอร ภูนาสูง
จ. กาฬสินธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น